LAURA PAUSINI TOUR


"Simili" World Tour 2016

"The Greatest Hits" World Tour 2013-2015

"Inedito" World Tour 2011-2012

World Wide Tour 2009

Unica tappa 2007: San Siro

"Juntos en concierto" Tour 2006

World Wide Tour 2005

World Wide Tour 2001-2002

World Wide Tour 1999

World Wide Tour 1997